O NÁS

Page
Laboratórium Sociálnej Transformácie v Banskej Stiavnici (STL) je občianskym  združením, ktoré svojimi aktivitami vytvára podmienky pre sociálnu transformáciu v Banskej Stiavnici.

Prechodu miestnej komunity k udržateľnosti a sebestačnosti sa snazíme napomoct svojou činnosťou, pricom reagujeme na jej aktuálne potreby a záujmy, a pri hladaní riesení využívame v prvom rade jej vlastné zdroje.  Na to, aby sme poziadavky komunity naplñali efektívne a s udrzatelnými výsledkami, vytvárame aktivity tak, aby prepájali na komunitu zameraný výskum, medziodborové vzdelávacie aktivity  a priame transformačné zásahy v komunite.

Náplň činnosti STL pokrýva všetky primárne potreby ľudského života: zdravie, bývanie, potraviny, vzdelanie a transport. 
Veríme, ze skutočná premena  spolocnosti je spojená s vytvorením malých, ale funkčných komunít. Našim cieľom je preto nielen napomáhať k efektívnejšiemu využívaniu existujúceho lokálneho potenciálu, ale aj prispievať k tvorbe celosvetovej siete laboratórií sociálnej  transformácie, ktoré by slúžili ako inšpirujúce príklady udržateľného a napĺňajúceho spôsobu života.
Na lokálnej báze sa zároveñ sa usilujeme o vytváranie prienikov  medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania a orgánmi štátnej správy, obcami a organizáciami občianskej spoločnosti, ako aj súkromnými ​​podnikmi. V duchu slov Antoine de Saint-Exupéryho, ze „Pokiaľ ide o budúcnosť, nie je úlohou ju predvídať, ale ju umožniť,“ vytvárame pre partnerov z rôznych oblastí možnosti spolupráce na tvorbe preferovanej budúcnosti
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s